Thông Tin
  • Sách tham khảo
  • 330 B1221
    Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam :
DDC 330
Tác giả CN Vũ Đình Bách
Nhan đề Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam : Sách tham khảo / Chủ biên: Vũ Đình Bách
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Chính trị quốc gia, 2008
Mô tả vật lý 483 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế
Thuật ngữ chủ đề Thị trường
Từ khóa tự do Xã hội chủ nghĩa
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Mai Ngọc Cường
Tác giả(bs) CN Lê Du Phong
Tác giả(bs) CN Lương Xuân Quỳ
Tác giả(bs) CN Trần Minh Đạo
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(2): 101002547-8
Địa chỉ 200CS2_Kho sách tham khảo(2): 201000611-2
00000000nam#a2200000ui#4500
0017976
0021
0042156FFB4-AEBB-4DEA-8E9D-D8254F7EAA30
005202101061519
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c54000 VNĐ
039|y20210106151626|zlamdt
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082 |a330|bB1221
100 |aVũ Đình Bách
245 |aKinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam : |bSách tham khảo / |cChủ biên: Vũ Đình Bách
260 |aHà Nội : |bNxb Chính trị quốc gia, |c2008
300 |a483 tr. ; |c21 cm.
650 |aKinh tế
650 |aThị trường
653 |aXã hội chủ nghĩa
653 |aViệt Nam
700 |aMai Ngọc Cường
700 |aLê Du Phong
700 |aLương Xuân Quỳ
700 |aTrần Minh Đạo
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(2): 101002547-8
852|a200|bCS2_Kho sách tham khảo|j(2): 201000611-2
890|a4|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201000611 CS2_Kho sách tham khảo 330 B1221 Sách tham khảo 3
2 201000612 CS2_Kho sách tham khảo 330 B1221 Sách tham khảo 4
3 101002547 CS1_Kho sách tham khảo 330 B1221 Sách tham khảo 1 Hạn trả:13-01-2022
4 101002548 CS1_Kho sách tham khảo 330 B1221 Sách tham khảo 2 Hạn trả:13-01-2022