Thông Tin
  • Đề cương bài giảng
  • Ký hiệu PL/XG: 657.ĐH L9608
    Nhan đề: Câu hỏi và bài tập Kế toán tài chính doanh nghiệp. Phần 2 :

DDC 657.ĐH
Tác giả CN Nguyễn Thị Luân
Nhan đề Câu hỏi và bài tập Kế toán tài chính doanh nghiệp. Phần 2 : Dùng cho bậc Đại học / Chủ biên: Nguyễn Thị Luân
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Lao động xã hội, 2017
Mô tả vật lý 202 tr. ; 21 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
Thuật ngữ chủ đề Kế toán
Thuật ngữ chủ đề Đề cương bài giảng
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Câu hỏi bài tập
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Kim Dung
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hải
Tác giả(bs) CN Trần Thị Huệ
Tác giả(bs) CN Trịnh Thị Điệp
Địa chỉ 100CS1_Đề cương bài giảng(58): 106000061-118
Địa chỉ 200CS2_Đề cương bài giảng(1): 206000964
00000000nam#a2200000ui#4500
0019315
0026
004E5409AC4-C16B-4345-9DF0-48C4DC6EF8D9
005202109080752
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c24000 VNĐ
039|a20210908075253|blamdt|c20210330105525|dlamdt|y20210311075656|zlamdt
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082 |a657.ĐH|bL9608
100 |aNguyễn Thị Luân
245 |aCâu hỏi và bài tập Kế toán tài chính doanh nghiệp. Phần 2 : |bDùng cho bậc Đại học / |cChủ biên: Nguyễn Thị Luân
260 |aHà Nội : |bNxb Lao động xã hội, |c2017
300 |a202 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
650 |aKế toán
650 |aĐề cương bài giảng
653 |aBài tập
653 |aCâu hỏi bài tập
690 |aKế toán
700 |aNguyễn Thị Kim Dung
700 |aNguyễn Thị Hải
700 |aTrần Thị Huệ
700 |aTrịnh Thị Điệp
852|a100|bCS1_Đề cương bài giảng|j(58): 106000061-118
852|a200|bCS2_Đề cương bài giảng|j(1): 206000964
890|a59|b20|c1|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 206000964 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH L9608 Đề cương bài giảng 59
2 106000118 CS1_Đề cương bài giảng 657.ĐH L9608 Đề cương bài giảng 58
3 106000117 CS1_Đề cương bài giảng 657.ĐH L9608 Đề cương bài giảng 57
4 106000116 CS1_Đề cương bài giảng 657.ĐH L9608 Đề cương bài giảng 56
5 106000115 CS1_Đề cương bài giảng 657.ĐH L9608 Đề cương bài giảng 55
6 106000114 CS1_Đề cương bài giảng 657.ĐH L9608 Đề cương bài giảng 54
7 106000113 CS1_Đề cương bài giảng 657.ĐH L9608 Đề cương bài giảng 53
8 106000112 CS1_Đề cương bài giảng 657.ĐH L9608 Đề cương bài giảng 52
9 106000111 CS1_Đề cương bài giảng 657.ĐH L9608 Đề cương bài giảng 51
10 106000110 CS1_Đề cương bài giảng 657.ĐH L9608 Đề cương bài giảng 50