Thông Tin
DDC 651
Tác giả CN Nguyễn Thành Độ
Nhan đề Giáo trình quản trị văn phòng / Chủ biên: Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Phương Hiền
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
Mô tả vật lý 343 tr. ; 21 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Quản trị Kinh doanh
Tóm tắt Giới thiệu công tác tổ chức văn phòng và một số nghiệp vụ cơ bản của văn phòng như: tổ chức công tác thông tin, quản lí thời gian làm việc, tổ chức tiếp khách, hội họp, hội nghị, tổ chức các chuyến đi công tác, công tác văn thư, lưu trữ và soạn thảo văn bản
Thuật ngữ chủ đề Văn phòng
Thuật ngữ chủ đề Quản trị
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Điệp
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thành Độ
Tác giả(bs) CN Trần Phương Hiền
Địa chỉ 100CS1_Kho sách giáo trình(8): 102002312-9
Địa chỉ 200CS2_Kho sách giáo trình(13): 202002677-87, 202002913-4
00000000nam#a2200000ui#4500
0018480
0022
0047B1047C1-DE50-4BC6-9F22-FB8645C3F9B3
005202101260954
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |c69000VNĐ
039|y20210126095328|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082 |a651|bD6496
100 |aNguyễn Thành Độ
245 |aGiáo trình quản trị văn phòng / |cChủ biên: Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Phương Hiền
260 |aHà Nội : |bNxb: Đại học Kinh tế Quốc dân, |c2012
300 |a343 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Quản trị Kinh doanh
520 |aGiới thiệu công tác tổ chức văn phòng và một số nghiệp vụ cơ bản của văn phòng như: tổ chức công tác thông tin, quản lí thời gian làm việc, tổ chức tiếp khách, hội họp, hội nghị, tổ chức các chuyến đi công tác, công tác văn thư, lưu trữ và soạn thảo văn bản
650 |aVăn phòng
650 |a Quản trị
700 |aNguyễn Ngọc Điệp
700 |aNguyễn Thành Độ
700 |aTrần Phương Hiền
852|a100|bCS1_Kho sách giáo trình|j(8): 102002312-9
852|a200|bCS2_Kho sách giáo trình|j(13): 202002677-87, 202002913-4
890|a21|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102002312 CS1_Kho sách giáo trình 651 D6496 Sách giáo trình 1
2 102002313 CS1_Kho sách giáo trình 651 D6496 Sách giáo trình 2
3 102002314 CS1_Kho sách giáo trình 651 D6496 Sách giáo trình 3
4 102002315 CS1_Kho sách giáo trình 651 D6496 Sách giáo trình 4
5 102002316 CS1_Kho sách giáo trình 651 D6496 Sách giáo trình 5
6 102002317 CS1_Kho sách giáo trình 651 D6496 Sách giáo trình 6
7 102002318 CS1_Kho sách giáo trình 651 D6496 Sách giáo trình 7
8 102002319 CS1_Kho sách giáo trình 651 D6496 Sách giáo trình 8
9 202002677 CS2_Kho sách giáo trình 651 D6496 Sách giáo trình 9
10 202002678 CS2_Kho sách giáo trình 651 D6496 Sách giáo trình 10