Thông Tin
DDC 657.ĐH
Tác giả CN Nguyễn Thị Luân
Nhan đề Câu hỏi và bài tập Kế toán hành chính sự nghiệp : Dùng cho bậc Đại học
Lần xuất bản Tái bản có sửa chữa, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb: Lao động xã hội, 2017
Mô tả vật lý 154 tr. ; 21 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh
Thuật ngữ chủ đề Kế toán
Thuật ngữ chủ đề Đề cương bài giảng
Từ khóa tự do Hành chính sự nghiệp
Tác giả(bs) CN Trần Thị Lụa
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Luân
Tác giả(bs) CN Lê Thị Ngọc Ánh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Minh Hương
Địa chỉ 200CS2_Đề cương bài giảng(60): 206000121-80
00000000nam#a2200000ui#4500
0019409
0026
0044EFEC375-1B67-44D1-BB57-32B70FFB0D06
005202103121509
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c18000VNĐ
039|a20210312150452|bthaont|c20210312150051|dthaont|y20210312145757|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082 |a657.ĐH|bL9608
100 |aNguyễn Thị Luân
245 |aCâu hỏi và bài tập Kế toán hành chính sự nghiệp : |bDùng cho bậc Đại học
250|aTái bản có sửa chữa, bổ sung
260 |aHà Nội : |bNxb: Lao động xã hội, |c2017
300 |a154 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh
650 |aKế toán
650 |aĐề cương bài giảng
653 |aHành chính sự nghiệp
700 |aTrần Thị Lụa
700 |aNguyễn Thị Luân
700 |aLê Thị Ngọc Ánh
700 |aNguyễn Thị Minh Hương
852|a200|bCS2_Đề cương bài giảng|j(60): 206000121-80
890|a60|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 206000121 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH L9608 Đề cương bài giảng 1
2 206000122 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH L9608 Đề cương bài giảng 2
3 206000123 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH L9608 Đề cương bài giảng 3
4 206000124 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH L9608 Đề cương bài giảng 4
5 206000125 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH L9608 Đề cương bài giảng 5
6 206000126 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH L9608 Đề cương bài giảng 6
7 206000127 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH L9608 Đề cương bài giảng 7
8 206000128 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH L9608 Đề cương bài giảng 8
9 206000129 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH L9608 Đề cương bài giảng 9
10 206000130 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH L9608 Đề cương bài giảng 10