Thông Tin
DDC 330
Tác giả CN Phạm Xuân Hoà
Nhan đề Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế / Chủ biên: Phạm Xuân Hoà
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb: Tài chính, 2001
Mô tả vật lý 223 tr. ; 21 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tài chính - Kế toán
Tóm tắt Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của lịch sử các học thuyết kinh tế. Những tư tưởng kinh tế qua các thời kỳ: nô lệ và phong kiến, các học thuyết kinh tế của tư sản cổ điển, của tiểu tư sản, của các đại biểu kinh tế chính trị tầm thường, của chủ nghĩa xã hội không tưởng...Học thuyết kinh tế của Các Mác, của Keynes và P.A Samuelson
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử
Thuật ngữ chủ đề Học thuyết kinh tế
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Hà Quý Tình
Tác giả(bs) CN Lương Thế Cẩn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đức Long
Tác giả(bs) CN Trần Hậu Hùng
Địa chỉ 100CS1_Kho sách giáo trình(20): 102001597-616
00000000nam#a2200000ui#4500
0017967
0022
00421330A05-B3BB-4EF2-9667-2A103C0BB520
005202101061446
008081223s2001 vm| vie
0091 0
020 |c15000VNĐ
039|y20210106144551|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082 |a330|bH6507
100 |aPhạm Xuân Hoà
245 |aGiáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế / |cChủ biên: Phạm Xuân Hoà
260 |aHà Nội : |bNxb: Tài chính, |c2001
300 |a223 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tài chính - Kế toán
520 |aĐối tượng và phương pháp nghiên cứu của lịch sử các học thuyết kinh tế. Những tư tưởng kinh tế qua các thời kỳ: nô lệ và phong kiến, các học thuyết kinh tế của tư sản cổ điển, của tiểu tư sản, của các đại biểu kinh tế chính trị tầm thường, của chủ nghĩa xã hội không tưởng...Học thuyết kinh tế của Các Mác, của Keynes và P.A Samuelson
650 |aLịch sử
650 |aHọc thuyết kinh tế
653 |aGiáo trình
700 |aHà Quý Tình
700 |aLương Thế Cẩn
700 |aNguyễn Đức Long
700 |aTrần Hậu Hùng
852|a100|bCS1_Kho sách giáo trình|j(20): 102001597-616
890|a20|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102001615 CS1_Kho sách giáo trình 330 H6507 Sách giáo trình 19
2 102001616 CS1_Kho sách giáo trình 330 H6507 Sách giáo trình 20
3 102001597 CS1_Kho sách giáo trình 330 H6507 Sách giáo trình 1
4 102001598 CS1_Kho sách giáo trình 330 H6507 Sách giáo trình 2 Hạn trả:01-12-2021
5 102001599 CS1_Kho sách giáo trình 330 H6507 Sách giáo trình 3
6 102001600 CS1_Kho sách giáo trình 330 H6507 Sách giáo trình 4
7 102001601 CS1_Kho sách giáo trình 330 H6507 Sách giáo trình 5
8 102001602 CS1_Kho sách giáo trình 330 H6507 Sách giáo trình 6
9 102001603 CS1_Kho sách giáo trình 330 H6507 Sách giáo trình 7
10 102001604 CS1_Kho sách giáo trình 330 H6507 Sách giáo trình 8