Duyệt theo bộ sưu tập Sách tham khảo (Tất cả)
Những mẹo vặt trong đời sống hàng ngày / Tạ Lệ Phần, Đới Cát Lợi ; Biên dịch: Ngọc Anh, Nguyễn Thuỳ Linh [14-06-2023] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu 849 mẹo vặt về cách chế biến thực phẩm, đồ uống, cách sử dụng, bảo quản đồ dùng sinh hoạt trong gia đình, cách bảo vệ sức khoẻ và các phương pháp chữa bệnh trong đởi sống, các phương pháp làm đẹp thông

Đi bộ và sức khoẻ / Chủ biên: Nguyễn Ngọc Kim Anh [10-05-2023] (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Cung cấp những kiến thức về sức khoẻ, vai trò của rèn luyện thể dục thể thao, lợi ích của đi bộ và sức khoẻ nhằm phục vụ cho phong trào rèn luyện thân thể cho mọi người. Đưa ra những kinh nghiệm và kỹ thuật về đi bộ, cách phòng ngừa chấn thương trong hoạt động và phương pháp xoa bóp, bấm huyệt, hồi phục trong tập luyện và thi đấu thể thao

Rèn luyện sức khoẻ bằng phương pháp vận động / B.s.: Hoàng Công Dân (ch.b.), Phạm Thị Hương, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Quang Huy [10-05-2023] (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu phương cách rèn luyện sức khoẻ thể chất căn bản và một số phương pháp chữa bệnh bằng liệu pháp vận động

Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học, góp phần nâng cao thể lực và tầm vóc Việt / Chủ biên: Nguyễn Thuỳ Vân [10-05-2023] (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu tầm quan trọng của phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học; các hoạt động thể chất trong trường học; các môn thể thao trong trường học

Phát triển phong trào thể dục thể thao trong xây dựng nông thôn mới / Chủ biên: Vũ Trọng Lợi [09-05-2023] (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Một số vấn đề chung về công tác thể dục thể thao như quan điểm, đường lối phát triển, các quy định pháp luật, hệ thống tổ chức và quản lý và chính sách phát triển. Trình bày thực trạng tổ chức, quản lý và kiểm tra, đánh giá hoạt động thể dục thể thao ở các cơ sở. Giới thiệu một số văn bản của Đảng và Nhà nước về thể dục thể thao đặc biệt là phát triển thể dục thể thao trong xây dựng nông thôn mới

Thể dục thể thao đối với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số / Chủ biên: Vũ Trọng Lợi [09-05-2023] (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày một số vấn đề chung về thể dục thể thao; chính sách phát triển thể dục, thể thao vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng phong trào thể dục, thể thao ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi; một số kinh nghiệm phát triển thể dục, thể thao ở cơ sở, tổ chức thí điểm; giới thiệu một số môn thể thao và trò chơi vận động dân gian

Phát triển du lịch nội địa ở Việt Nam [09-05-2023] (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Cung cấp những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ cũng như các kỹ năng cần có của người làm du lịch trong quá trình thực hiện công việc thực tế. Đề ra những hướng đi, giải pháp cụ thể, phát triển du lịch Việt Nam ra nước ngoài, thu hút khách nước ngoài tới Việt Nam; đồng thời giúp nắm bắt, cập nhật chủ trương chính sách, mô hình mới trong xây dựng chiến lược và quy hoạch đô thị phát triển du lịch ở Việt Nam

Sổ tay Hướng dẫn viên du lịch / Chủ biên: Nguyễn Thị Minh Ngọc [09-05-2023] (3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Cung cấp những kiến thức về du lịch và hướng dẫn viên du lịch; nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch; du lịch văn hoá tâm linh và sự ảnh hưởng của tôn giáo, tín ngưỡng đến du lịch Việt Nam

Chính sách, cơ chế tài chính phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn [09-05-2023] (4) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Đề cập đến các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội; chương trình, mục tiêu quốc gia; nguyên tắc, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và cơ chế, chính sách tài chính hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thực hiện [09-05-2023] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu Luật đầu tư công và các nghị định hướng dẫn thi hành; quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư; quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công... quy định về các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025