Ngày đăng bài: 11/02/2020 14:48
Lượt xem: 4348
Nội quy thư viện

 

      1. Đối tượng phục vụ

       - Bạn đọc là cán bộ giảng viên, sinh viên, học viên của trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

       - Bạn đọc ngoài trường có đăng ký sử dụng thư viện thường xuyên/không thường xuyên.

      2. Thời gian phục vụ

       - Thư viện mở cửa phục vụ bạn đọc từ thứ hai đến thứ 6. Thời gian phục vụ cụ thể như sau:

       + Sáng từ 7h30 đến 11h30

       + Chiều từ 13h30 đến 17h

       + Thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định: Thư viện không phục vụ.

      - Trong một số điểm (tuyển sinh, nghỉ hè, …) Thư viện sẽ có lịch phục vụ cụ thể đối với tùng phòng được thông báo trên website thư viện.

     3. Điều kiện sử dụng thư viện

       - Cán bộ, giảng viên của trường sử thẻ cán bộ.

       - Sinh viên, học viên của trường sử dụng thẻ sinh viên, thẻ học viên.

       - Bạn đọc ngoài trường:

         + Đối với bạn đọc không thường xuyên: Sử dụng giấy chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước công dân, giấy giới thiệu của cơ quan hoặc giấy tờ tùy thân khác

         + Đối với bạn đọc thường xuyên: Sư dụng thẻ thư viện (dành cho bạn đọc ngoài trường)

Lưu ý:

       - Không được sử dụng thẻ sinh viên/ thẻ học viên/thẻ cán bộ của người khác;

       - Không được cho người khác sử dụng thẻ của mình.

       - Khi mất thẻ, báo ngay cho thưu viện và liên hệ phòng công tác sinh viên hoặc phòng đào tạo sau đại học cấp lại thẻ.

         4. Hình thức phục vụ

         Thư viện phục vụ theo hình thức kho mở (bạn đọc tự chọn tài liệu mình cần trong kho tài liệu).

        4.1. Đọc tại chỗ

         - Tất cả tài liệu trong thư viện đều được phục vụ cho đọc tại chỗ

       Lưu ý:

          - Không được tự ý mang tài liệu ra khỏi phòng đọc.

          - Không sử dụng các thiết bị máy móc dành riêng cho bạn đọc quá thời gian theo quy định sử dụng phòng máy tính. Chi tiết

        4.2. Mượn về nhà dành cho cán bộ giảng viên.

          - Tài liệu được mượn về: Sách tiếng việt

          - Số lượng: Bạn đọc chỉ được mượn tối đa 3 tài liệu trên lượt mượn.

          - Thời gian mượn:

             + Bạn đọc là cán bộ giảng viên: 14 ngày

        4.3. Máy tính

            Máy tính tại thư viện được phục vụ miễn phí và chỉ dùng cho mục đích học tập, nghiên cứu.

       4.4. Sao chụp tài liệu trong thư viện

            Bạn đọc phải tôn trọng Luật Bản quyền khi sử dụng tài liệu, không được phép tự ý sao chụp tài liệu (theo quy định) của thư viện. Khi có nhu cầu sao chụp một phần tài liệu (< 1/10) phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, bạn đọc liên hệ với cán bộ thư viện trực quầy phục vụ để được hỗ trợ.

       5. Sử dụng hệ thống tra cứu

           Bạn đọc sử dụng hệ thống tra cứu của thư viện để tìm tài liệu, bao gồm:

            - Bảng hướng dẫn: Tại các phòng đọc thư viện.

            - Bảng chủ đề: Tại các phòng đọc thư viện.

       Lưu ý:  Bạn đọc phải tuân theo chỉ dẫn, quy định của thư viện.

       6. Trách nhiệm của bạn đọc.

           Bạn đọc có quyền và trách nhiệm theo quy định về công tác thư viện và sử dụng thư viện trường đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh.

      6.1. Khi vào thư viện

             - Xuất trình thẻ sinh viên cho cán bộ thư viện trực quầy tiếp nhận (tại cửa vào thư viện) và quầy phục vụ tại mỗi phòng.

             - Đối với cá nhân không phải là bạn đọc của thư viện, nhưng có nhu cầu sử dụng tài liêu của thư viện, cần xuất trình một trong những giấy tờ sau: Giáy chúng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân; giấy giới thiệu của cơ quan hoặc các giấy tờ tuy thân khác có ảnh.

          - Để cặp, túi…các vật dụng cá nhân khác vào đúng nơi quy định.

          - Tự quản lý tư trang, tiền bạc và các vật dụng, giấy tờ có giá trị khác.

       6.2. Trong thư viện

         - Chấp hành đúng các quy định của thư viện về việc sử dụng tài liệu thư viện và quy đinh sử dụng các phòng đọc tại thư viện.

         - Thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ thư viện.

         - Thực hiện nếp sống văn minh, tôn trọng không gian đọc của mọi người (đi nhẹ nói khẽ, chuyển điện thoại sang chế độ rung, không nói chuyện riêng, không nói chuyện điện thoại trong khu vực các phòng phục vụ, …, không có các hành vi thiếu văn hóa khác làm ảnh hưởng đến trận tự chung và môi trường, cảnh quan thư viện.

        - Chỉ sử dụng nước uống trong chai/ bình nước cá nhân bên ngoài các phòng phục vụ tại khu vực dành riêng. Không sử dụng thức ăn trong khuôn viên thư viện.

       - Kiểm tra tài liệu trước khi sử dụng và báo cáo cán bộ thư viện về tình trạng bất thường của tài liệu nếu có.

      - Bảo vệ tài sản thư viện:

         + Giữ gìn, bảo quản tài liệu: Không đánh tráo, chiếm đoạt, xé, cắt xén, gập góc, viết, vẽ, tố màu… hoắc làm hư hại tại liệu

         + Giữ gìn thiết bị và các vật dụng khác của thư viện.

      - Không được vào các khu vực dành riêng cho nhân viên thư viện hoặc khu vực không có nhiệm vụ.

      6.3. Khi ra khỏi thư viện.

          -  Trả tài liệu đọc tại chỗ trước khi ra khỏi phòng.

          - Trả lại chìa khóa tủ (nếu có) trước khi ra khỏi thư viện.

          - Có nghĩa vụ cho kiểm tra tài liệu cũng như các vật dụng mang ra khỏi thư viện khi có yêu cầu của người có trách nhiệm.

      7. Trách nhiệm của cán bộ thư viện.

         Cán bộ thư viện có quyền và trách nhiệm theo quy định về công tác thư viện và sử dụng thư viện trường đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh.

         - Phục vụ bạn đọc với thái độ thân thiện, cởi mở trên tinh thần hợp tác.

         - Khi tiếp nhận các yêu cầu của bạn đọc, nhanh chóng xử lý thông tin, phối hợp với các bộ phận liên quan nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của bạn đọc.

         - Bảo vệ tài liệu, tài sản của thư viện và nhắc nhở bạn đọc thực hiện nội quy thư viện và quy định giữ trật tự và vệ sinh trong nhà trường.

       8. Sử lý vi phạm

       8.1. Các hành vi vi phạm nội quy thư viện

        (a) Không xuất trình thẻ khi vào thư viện;

        (b) Sử dụng thẻ/tài khoản bạn đọc của người khác;

        (c) Có hành vi gây mất trật tự, vệ sinh, không tuân theo hướng dẫn của cán bộ thư viện;

        (d) Có thái độ, hành vi thiếu văn minh, thiếu tinh thân xây dựng đối với thư viện;

        (e) Làm xáo trộn tài liệu, không trả tài liệu hoặc đặt tài liệu sai vị trí đã đánh dấu trên kệ;

        (f) Vi phạm về nquy định sử dụng máy tính;

        (g) Vi phạm về mượn trả sách

            + Sử dụng thẻ/tài khoản bạn đọc của người khác để mượn sách.

        (h) Vi phạm về sử dụng tài liệu

            + Mang tài liệu trái phép ra khỏi thư viện

            + Sao chụp trái phép tài liệu thư viện;

            + Tráo đổ, hủy hoại, chiếm dụng tài liệu và các tài sản khác của thư viện

         8.2. Sư lý vi phạm

           - Nhắc nhở

           - Bồi thường

           - Trường hợp vi phạm nghiêm trọng: Sẽ sử lý theo quy định của nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - thông tin và các quy định khác của pháp luật

         8.3 Quy đinh bồi thường

            Trường hợp tài liệu bị hư hỏng, bị mất: Bồi thường theo quy định của thư viện (bảng 1)

                                        Bảng 1. Quy định bồi thường tài liệu

STT

Loại tài liệu

Giá trị bồi thường

1

Tài liệu còn phát hành

Mua tài liệu mới tái bản + phí xử lý kĩ thuật

2

- Tài liệu không còn phát hành

- Tài liệu không giá gốc đính kèm

- Tài liệu quý hiếm – sách không còn tái bản

Bồi thường 3.000 đồng/trang + phí xử lý kĩ thuật

 9. Tổ chức thực hiện

      Thư viện có trách nhiệm thông báo “Nội quy thư viện” tới tất cả bạn đọc. Bạn đọc có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định trong nội quy này

                                                                                 GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TT-TV

                                                                                                                                               (đã ký)

                                                                                                                                Th.S  Lương Thu thủy

Bài viết cùng chuyên mục