Ngày đăng bài: 18/07/2022 15:27
Lượt xem: 1925
Thông báo chuyển địa điểm Thư viện cơ sở 2

Căn cứ Thông báo số 470/TB-ĐHTCQTKD ngày 07/07/2022 về triển khai thi công công trình sửa chữa thư viện 2 cơ sở của trường ĐHTCQTKD, Trung tâm Thông tin thư viện xin thông báo chuyển địa điểm Thư viện cơ sở 2 đến phòng Số 1 – Ký túc xá C3 (CS2).

Thời gian: Từ thứ 2, ngày 18/7/2022  (đến khi có thông báo mới)

Bạn đọc liên hệ trả sách, gia hạn sách, mua sách vui lòng đến địa điểm trên.

Lưu ý: trong thời gian này, Thư viện tạm thời không phục vụ cho mượn sách.

Nếu có thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ E-mail: trungtamtttvtcqtkd@gmail.com hoặc số ĐT: 0362.449.888; 0968.299.583

Trân trọng!