STT Nội dung
1
2500 câu giao tiếp tiếng Anh / Chủ biên: Trần Mạnh Tường
Hà Nội : NXb: Đại học quốc gia Hà Nội, 2019
275 tr. ; 21 cm.
Trần Mạnh Tường
Giới thiệu 2500 câu giao tiếp tiếng Anh dành cho người mới học và được chia theo từng chủ đề thông dụng như: thông tin cá nhân, cá tính, thú tiêu khiển, bạn bè, công việc, lối sống, đời sống gia đình...
(6) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
35.000 câu giao tiếp bằng tiếng anh / Chủ biên: Trần Mạnh Tường
Hà Nội : Nxb: Đại học quốc gia Hà Nội, 2020
315 tr. ; 21 cm.
Trần Mạnh Tường
(6) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Giải thích ngữ pháp tiếng Anh : = English grammar / Chủ biên: Trần Mạnh Tường
Hà Nội : Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019
639 tr. ; 24 cm.
Trần Mạnh Tường
Hệ thống toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng Anh thông dụng như: Danh từ, đại từ, tính từ, trạng từ, so sánh tính từ và trạng từ, động từ, giới từ, cụm động từ, mạo từ, thì, mệnh đề và cụm từ, câu, câu điều kiện, lời nói gián tiếp, câu bị động, sự diễn tả về số lượng, từ vựng học
(6) (Lượt lưu thông:6) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Ngữ pháp tiếng Anh : = English grammar : Lý thuyết và bài tập thực hành / Chủ biên: Trần Mạnh Tường
Hà Nội : Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019
511 tr. ; 24 cm.
Trần Mạnh Tường
Giới thiệu các nội dung ngữ pháp tiếng Anh, gồm: Thì, sự phối hợp thì, mệnh đề và cụm từ, mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu bị động, lời nói gián tiếp...
(6) (Lượt lưu thông:3) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Sổ tay người nói tiếng anh / Chủ biên: Trần Mạnh Tường
Nxb: Dân trí, 2019
531 tr. ; 21 cm.
Trần Mạnh Tường
(6) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)