STT Nội dung
1
Câu hỏi và bài tập Nguyên lý kế toán : Dùng cho bậc Đại học / Chủ biên: Nguyễn Thị Minh Hương
Hà Nội : Nxb Lao động xã hội, 2018
94 tr. ; 21 cm.
Nguyễn Thị Minh Hương
(58) (Lượt lưu thông:11) (1) (Lượt truy cập:0)
2
Câu hỏi và bài tập Nguyên lý kế toán : Dùng cho bậc Đại học / Chủ biên: Nguyễn Thị Minh Hương
Hà Nội : Nxb Lao động xã hội, 2019
85 r. ; 21 cm.
Nguyễn Thị Minh Hương
(60) (Lượt lưu thông:3) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Đề cương bài giảng Chuẩn mực kế toán Việt Nam : Dùng cho bậc Đại học / Chủ biên: Nguyễn Quốc Thắng
2019
420 tr. ; 21 cm.
Nguyễn Quốc Thắng
(60) (Lượt lưu thông:3) (1) (Lượt truy cập:0)
4
Đề cương bài giảng Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp : Dùng cho bậc Đại học / Chủ biên: Đoàn Thị Thanh Tâm
Hưng yên, 2018
200 tr. ; 21 cm.
Đoàn Thị Thanh Tâm
(60) (Lượt lưu thông:2) (1) (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp . Phần 3 / Sách dùng cho hệ Đại học Chủ biên: Nguyễn Quốc Thắng
Hà Nội : NXB Lao Động, 2015
288tr. ; 21cm.
Nguyễn Quốc Thắng
(45) (Lượt lưu thông:23) (1) (Lượt truy cập:0)