STT Nội dung
1
Bài tập Lý thuyết xác suất và thống kê toán : Dùng cho bậc Đại học / Chủ biên: Đinh Thị Kim Nhung
Hà Nội : Nxb Lao động, 2018
192 tr. ; 21 cm.
Đinh Thị Kim Nhung
(59) (Lượt lưu thông:5) (1) (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập Tài chính doanh nghiệp : (Dùng cho bậc Cao đẳng) / Chủ biên: Nguyễn Thị Lân
Hà Nội : Nxb Lao động xã hội, 2007
111 tr. ; 21 cm.
Nguyễn Thị Lân
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập Thị trường chứng khoán : Dùng cho bậc Đại học
2023
tr. ; cm.
Nguyễn Thị Bích Điệp
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:0)
4
Bài tập Toán cao cấp : Dùng cho bậc Đại học / Chủ biên: Trần Thị Bích Thục
Hà Nội : Nxb Thông tin và truyền thông, 2018
208 tr. ; 21 cm.
Trần Thị Bích Thục
(59) (Lượt lưu thông:3) (1) (Lượt truy cập:0)
5
Câu hỏi và bài tập Kế toán doanh nghiệp Phần 1. : Dùng cho bậc Đại học / Chủ biên: Nguyễn Thị Luân
Hà Nội : Nxb Lao động xã hội, 2017
178 tr. ; 21 cm.
Nguyễn Thị Luân
(59) (Lượt lưu thông:17) (1) (Lượt truy cập:0)