STT Nội dung
1
Score maximizing for the Toefl ibt : = Listening and reading / Chủ biên: Bruce Stirling
Nxb: Dân trí, 2020
397 tr. ; 24 cm.
Bruce Stirling
(6) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
2500 câu giao tiếp tiếng Anh / Chủ biên: Trần Mạnh Tường
Hà Nội : NXb: Đại học quốc gia Hà Nội, 2019
275 tr. ; 21 cm.
Trần Mạnh Tường
Giới thiệu 2500 câu giao tiếp tiếng Anh dành cho người mới học và được chia theo từng chủ đề thông dụng như: thông tin cá nhân, cá tính, thú tiêu khiển, bạn bè, công việc, lối sống, đời sống gia đình...
(6) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
35.000 câu giao tiếp bằng tiếng anh / Chủ biên: Trần Mạnh Tường
Hà Nội : Nxb: Đại học quốc gia Hà Nội, 2020
315 tr. ; 21 cm.
Trần Mạnh Tường
(6) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
360 động từ bất quy tắc và cách dùng các thì trong tiếng anh / Chủ biên: Trần Minh Đức
TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 1998
76 tr. ; 21 cm.
Trần Minh Đức
Gồm: Bảng động từ bất quy tắc tiếng anh đầy đủ nhất; Có phiên âm và ví dụ minh họa cho mỗi nghĩa của động từ; Hướng dẫn chính xác, rõ ràng cách sử dụng các thì trong tiếng anh
(13) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
A writer’s reference : Sách quỹ Châu Á / Diana Hacker
New York : Bedford, 2009
509 tr. ; 23 cm.
Diana Hacker
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)