STT Nội dung
1
Score maximizing for the Toefl ibt : = Listening and reading / Chủ biên: Bruce Stirling
Nxb: Dân trí, 2020
397 tr. ; 24 cm.
Bruce Stirling
(6) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
English skills with readings : Sách quỹ Châu á / John Langan
Boston... : McGraw-Hill Higher Education, 2008
794 tr. ; 24 cm.
John Langan
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Read reason write : Sách quỹ Châu á / Dorothy U. Seyler
New York : McGraw-Hill, 2012
622 tr. ; 23 cm.
Dorothy U. Seyler
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
100 bài luận mẫu tiếng anh theo chủ điểm hiện đại / Chủ biên: Mỹ Duy
Hà Nội : Nxb Dân trí, 2019
334 tr. ; 24 cm.
Mỹ Duy
(6) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)
5
168 Bài luận tiếng anh hay nhất : = Best English essays : Đa dạng với các chủ đề viết luận hay và phổ biến... / Chủ biên: Đại Lợi
Hà Nội : Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019
543 tr. ; 24 cm.
Đại Lợi
Gồm 168 bài luận tiếng Anh thông dụng (có kèm bản tiếng Việt) về các đề tài như giáo dục, giải trí, thương mại, nghệ thuật, kinh doanh, xã hội, khoa học...
(6) (Lượt lưu thông:3) (0) (Lượt truy cập:0)