STT Nội dung
1
Score maximizing for the Toefl ibt : = Listening and reading / Chủ biên: Bruce Stirling
Nxb: Dân trí, 2020
397 tr. ; 24 cm.
Bruce Stirling
(6) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
500 Words, Phrases, and Idioms for the toefl ibt : = Plus typing strategies
Nxb: Dân trí, 2019
246 tr. ; 24 cm.
Bruce Stirling
(6) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
English gramar in use : = 136 đề mục ngữ pháp tiếng anh thông dụng / Chủ biên: Jennifer Nguyễn
Nxb: Thời Đại, 2014
659 tr. ; 24 cm.
Jennifer Nguyễn
(7) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Giải thích ngữ pháp tiếng Anh : = English grammar / Chủ biên: Trần Mạnh Tường
Hà Nội : Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019
639 tr. ; 24 cm.
Trần Mạnh Tường
Hệ thống toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng Anh thông dụng như: Danh từ, đại từ, tính từ, trạng từ, so sánh tính từ và trạng từ, động từ, giới từ, cụm động từ, mạo từ, thì, mệnh đề và cụm từ, câu, câu điều kiện, lời nói gián tiếp, câu bị động, sự diễn tả về số lượng, từ vựng học
(6) (Lượt lưu thông:6) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Hackers IELTS speaking : Bộ sách luyện thi IELTS đầu tiên có kèm giải thích đáp án chi tiết và hướng dẫn cách tự nâng band điểm / Nhóm DHL dịch ; Trần Hồng Lê h.đ.
Hà Nội : Nxb Thế giới, 2020
371 tr. ; 24 cm.
Cung cấp phương pháp học giúp người học luyện tập theo hệ thống các dạng câu hỏi thường xuất hiện trong đề thi IELTS speaking theo xu hướng ra đề mới nhất với các chủ đề thi đa dạng, phong phú; giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho bài thi nói đạt kết quả cao, từ đó nâng cao khả năng nghe nói tiếng Anh của bản thân
(6) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)