Thông Tin
  • Khóa luận tốt nghiệp
  • Nhan đề: Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn.

Tác giả CN Phòng Thị Hồng Hạnh (TC3A)
Nhan đề Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn. 7340201 : Khóa luận tốt nghiệp / Phong Thị Hồng Hạnh
Thông tin xuất bản 2019-K3
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Tài chính
Địa chỉ Thư viện Đại học TC-QTKD
00000000nam#a2200000ui#4500
00113457
00210
004B586EDAB-4FFD-4571-8E81-D932804B2620
005202107112330
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20210711232649|b04071985|c20210707154246|d04071985|y20210701145142|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
100 |aPhòng Thị Hồng Hạnh (TC3A)
245 |aPhân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn. |n7340201 : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cPhong Thị Hồng Hạnh
260 |c2019-K3
300 |atr. ; |ccm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tài chính doanh nghiệp
653 |aKhóa luận
653 |aTài chính
852 |aThư viện Đại học TC-QTKD
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào