Thông Tin

Tác giả CN Đàm Mai Linh (TC5A)
Nhan đề Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân Tiến Lực. 7340201 : Khóa luận tốt nghiệp / Đàm Mai Linh, Ths Vũ Thị Hà hướng dẫn
Thông tin xuất bản 2021-K5
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Tài chính
Địa chỉ Thư viện Đại học TC-QTKD
00000000nam#a2200000ui#4500
00113497
00210
004D750CFA1-0BBE-4378-93B7-9F677497AF44
005202107141229
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20210714122532|b04071985|c20210707155247|d04071985|y20210701162132|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
100 |aĐàm Mai Linh (TC5A)
245 |aHiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân Tiến Lực. |n7340201 : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cĐàm Mai Linh, Ths Vũ Thị Hà hướng dẫn
260|c2021-K5
300 |atr. ; |ccm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tài chính
653 |aKhóa luận
653 |aTài chính
852 |aThư viện Đại học TC-QTKD
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào