Thông Tin
  • Khóa luận tốt nghiệp
  • Nhan đề: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần Everpia.

Tác giả CN Vũ Thị Nhung (QT5C)
Nhan đề Một số giải pháp hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần Everpia. 7340101 : Khóa luận tốt nghiệp / Vũ Thị Nhung, Ths Nguyễn Thị Thu Linh hướng dẫn
Thông tin xuất bản 2021-K5
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Quản trị
Địa chỉ Thư viện Đại học TC-QTKD
00000000nam#a2200000ui#4500
00113598
00210
0048A212E1F-4DA8-4FCA-AE47-AF955A5ED70E
005202107141454
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20210714145012|b04071985|c20210707160211|d04071985|y20210702143131|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
100 |aVũ Thị Nhung (QT5C)
245 |aMột số giải pháp hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần Everpia. |n7340101 : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cVũ Thị Nhung, Ths Nguyễn Thị Thu Linh hướng dẫn
260 |c2021-K5
300 |atr. ; |ccm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành quản trị doanh nghiệp
653 |aKhóa luận
653 |aQuản trị
852 |aThư viện Đại học TC-QTKD
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào