Thông Tin
  • Khóa luận tốt nghiệp
  • Nhan đề: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Quang Minh.

Tác giả CN Nguyễn Thị Yến Như (TC3A)
Nhan đề Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Quang Minh. 7340201 : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Yến Như, Ths Lê Minh Thu hướng dẫn
Thông tin xuất bản 2020-K4
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Tài chính
Địa chỉ Thư viện Đại học TC-QTKD
00000000nam#a2200000ui#4500
00113601
00210
0041CDC11F5-15D9-410B-BA76-D219E554D2B8
005202107112323
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210711231937|b04071985|c20210707160227|d04071985|y20210702145107|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
100 |aNguyễn Thị Yến Như (TC3A)
245 |aHiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Quang Minh. |n7340201 : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cNguyễn Thị Yến Như, Ths Lê Minh Thu hướng dẫn
260 |c2020-K4
300 |atr. ; |ccm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tài chính doanh nghiệp
653 |aKhóa luận
653 |aTài chính
852 |aThư viện Đại học TC-QTKD
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào