Thông Tin
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 330 T428
    Nhan đề: Nguyên lý thống kê (lý thuyết thống kê) ứng dụng trong quản lý kinh tế và kinh doanh sản xuất - dịch vụ /

DDC 330
Tác giả CN Nguyễn Thị Kim Thúy
Nhan đề Nguyên lý thống kê (lý thuyết thống kê) ứng dụng trong quản lý kinh tế và kinh doanh sản xuất - dịch vụ / Chủ biên: Nguyễn Thị Kim Thúy
Thông tin xuất bản Nxb: Văn hóa sài gòn, 2006
Mô tả vật lý 495 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Đối tượng nghiên cứu của nguyên lí thống kê. Điều tra thống Đối tượng nghiên cứu của nguyên lí thống kê. Điều tra thống kê thu thập thông tin phát triển kinh tế xã hội và kinh doanh sản xuất-dịch vụ. Phân tổ tổng hợp tài liệu điều tra thống kê, các chỉ tiêu thống kê mức độ khối lượng của hiện tượng kinh tế-xã hội và sản xuất-dịch vụ...
Thuật ngữ chủ đề Thống kê
Thuật ngữ chủ đề Quản lí kinh tế
Từ khóa tự do Lý thuyết thống kê
Từ khóa tự do Nguyên lý thống kê
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Kim Thúy
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(3): 101001048-50
Địa chỉ 200CS2_Kho sách tham khảo(10): 201000598-607
00000000nam#a2200000ui#4500
0011393
0021
0042F962B72-0B99-433E-B687-C272F07EC7E1
005202012080934
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |c46500VNĐ
039|y20201208093358|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082 |a330|bT428
100 |aNguyễn Thị Kim Thúy
245 |aNguyên lý thống kê (lý thuyết thống kê) ứng dụng trong quản lý kinh tế và kinh doanh sản xuất - dịch vụ / |cChủ biên: Nguyễn Thị Kim Thúy
260 |bNxb: Văn hóa sài gòn, |c2006
300 |a495 tr. ; |c21 cm.
520 |aĐối tượng nghiên cứu của nguyên lí thống kê. Điều tra thống Đối tượng nghiên cứu của nguyên lí thống kê. Điều tra thống kê thu thập thông tin phát triển kinh tế xã hội và kinh doanh sản xuất-dịch vụ. Phân tổ tổng hợp tài liệu điều tra thống kê, các chỉ tiêu thống kê mức độ khối lượng của hiện tượng kinh tế-xã hội và sản xuất-dịch vụ...
650 |aThống kê
650 |aQuản lí kinh tế
653 |aLý thuyết thống kê
653 |aNguyên lý thống kê
700 |aNguyễn Thị Kim Thúy
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(3): 101001048-50
852|a200|bCS2_Kho sách tham khảo|j(10): 201000598-607
890|a13|b2|c0|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 201000607 CS2_Kho sách tham khảo 330 T428 Sách tham khảo 13
2 201000606 CS2_Kho sách tham khảo 330 T428 Sách tham khảo 12
3 201000605 CS2_Kho sách tham khảo 330 T428 Sách tham khảo 11
4 201000604 CS2_Kho sách tham khảo 330 T428 Sách tham khảo 10
5 201000603 CS2_Kho sách tham khảo 330 T428 Sách tham khảo 9
6 201000602 CS2_Kho sách tham khảo 330 T428 Sách tham khảo 8
7 201000601 CS2_Kho sách tham khảo 330 T428 Sách tham khảo 7
8 201000600 CS2_Kho sách tham khảo 330 T428 Sách tham khảo 6
9 201000599 CS2_Kho sách tham khảo 330 T428 Sách tham khảo 5
10 201000598 CS2_Kho sách tham khảo 330 T428 Sách tham khảo 4