Thông Tin
  • Khóa luận tốt nghiệp
  • Nhan đề: Thực trạng trả lương cho người lao động tại công ty TNHH thương mại Phương Hải Anh.

Tác giả CN Lê Thị Lan (QT6A)
Nhan đề Thực trạng trả lương cho người lao động tại công ty TNHH thương mại Phương Hải Anh. 52340101 : Khóa luận tốt nghiệp / Lê Thị Lan , Ths Kim Thị Hạnh hướng dẫn
Thông tin xuất bản 2022-K6
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Quản trị
Địa chỉ Thư viện Đại học TC-QTKD
00000000nam#a2200000ui#4500
00114888
00210
004EBA2E5E6-EAFD-4AE5-8403-0A1EC8E6490D
005202207200749
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220720074511|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
100 |aLê Thị Lan (QT6A)
245 |aThực trạng trả lương cho người lao động tại công ty TNHH thương mại Phương Hải Anh. |n52340101 : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cLê Thị Lan , Ths Kim Thị Hạnh hướng dẫn
260|c2022-K6
300 |atr. ; |ccm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh
653 |aKhóa luận
653 |aQuản trị
852 |aThư viện Đại học TC-QTKD
890|a0|b0|d0|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào