Thông Tin
  • Khóa luận tốt nghiệp
  • Nhan đề: Giải pháp nhằm tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH Việt Đức.

Tác giả CN Triệu Hồng Hiếu (QT6A)
Nhan đề Giải pháp nhằm tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH Việt Đức. 7340101 : Khóa luận tốt nghiệp / Triệu Hồng Hiếu , TS. Đỗ Tiến Tới hướng dẫn
Thông tin xuất bản 2021-K6
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Quản trị
Địa chỉ Thư viện Đại học TC-QTKD
00000000nam#a2200000ui#4500
00114889
00210
004E03F8BFF-62A6-43B7-B61E-1F61C14296AA
005202207200751
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220720074745|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
100 |aTriệu Hồng Hiếu (QT6A)
245 |aGiải pháp nhằm tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH Việt Đức. |n7340101 : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cTriệu Hồng Hiếu , TS. Đỗ Tiến Tới hướng dẫn
260|c2021-K6
300 |atr. ; |ccm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh
653 |aKhóa luận
653 |aQuản trị
852 |aThư viện Đại học TC-QTKD
890|a0|b0|d0|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào