Thông Tin
  • Khóa luận tốt nghiệp
  • Nhan đề: Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH MS COSMO.

Tác giả CN Nguyễn Thị Bích Hồng (QT6A)
Nhan đề Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH MS COSMO. 52340101 : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Bích Hồng , Ths. Kim Thị Hạnh hướng dẫn
Thông tin xuất bản 2021-K6
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Quản trị
Địa chỉ Thư viện Đại học TC-QTKD
00000000nam#a2200000ui#4500
00114891
00210
004A478D106-FE1A-4D9E-8D10-2CFD0258462D
005202207200756
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220720075150|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
100 |aNguyễn Thị Bích Hồng (QT6A)
245 |aGiải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH MS COSMO. |n52340101 : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cNguyễn Thị Bích Hồng , Ths. Kim Thị Hạnh hướng dẫn
260|c2021-K6
300 |atr. ; |ccm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp
653 |aKhóa luận
653 |aQuản trị
852 |aThư viện Đại học TC-QTKD
890|a0|b0|d0|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào