Thông Tin
  • Khóa luận tốt nghiệp
  • Nhan đề: Chiến lược mở rộng thị trường trong tình hình dịch bệnh covid-19 tại công ty CP nhựa SUPER Trường Phát.

Tác giả CN Lê Thị Ngân (QT6B)
Nhan đề Chiến lược mở rộng thị trường trong tình hình dịch bệnh covid-19 tại công ty CP nhựa SUPER Trường Phát. 52340101 : Khóa luận tốt nghiệp / Lê Thị Ngân , Ths. Đỗ Thị Nhài hướng dẫn
Thông tin xuất bản 2022-K6
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Quản trị
Địa chỉ Thư viện Đại học TC-QTKD
00000000nam#a2200000ui#4500
00114894
00210
00401024F5F-16A5-40F2-B5ED-7EB56D14EB46
005202207200802
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220720075815|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
100 |aLê Thị Ngân (QT6B)
245 |aChiến lược mở rộng thị trường trong tình hình dịch bệnh covid-19 tại công ty CP nhựa SUPER Trường Phát. |n52340101 : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cLê Thị Ngân , Ths. Đỗ Thị Nhài hướng dẫn
260|c2022-K6
300 |atr. ; |ccm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh
653 |aKhóa luận
653 |aQuản trị
852 |aThư viện Đại học TC-QTKD
890|a0|b0|d0|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào