Thông Tin
  • Khóa luận tốt nghiệp
  • Nhan đề: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần vật liệu công nghiệp Á Châu GLOBAL.

Tác giả CN Nguyễn Thị Hoa (QT6B)
Nhan đề Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần vật liệu công nghiệp Á Châu GLOBAL. 52340101 : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Hoa , Ths. Nguyễn Thị Thu Linh hướng dẫn
Thông tin xuất bản 2021-K6
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Quản trị
Địa chỉ Thư viện Đại học TC-QTKD
00000000nam#a2200000ui#4500
00114895
00210
004B5B84765-2665-409A-A931-2526FFCE4B94
005202207200804
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220720080020|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
100 |aNguyễn Thị Hoa (QT6B)
245 |aMột số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần vật liệu công nghiệp Á Châu GLOBAL. |n52340101 : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cNguyễn Thị Hoa , Ths. Nguyễn Thị Thu Linh hướng dẫn
260|c2021-K6
300 |atr. ; |ccm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp
653 |aKhóa luận
653 |aQuản trị
852 |aThư viện Đại học TC-QTKD
890|a0|b0|d0|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào