Thông Tin
  • Khóa luận tốt nghiệp
  • Nhan đề: Một số biện pháp tạo động lực lao động tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ ALPHA MOBILE.

Tác giả CN Nguyễn Thanh Long (QT6C)
Nhan đề Một số biện pháp tạo động lực lao động tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ ALPHA MOBILE. 52340101 : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thanh Long , Ths. Nguyễn Thị Hồng Thúy hướng dẫn
Thông tin xuất bản 2022-K6
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Quản trị
Địa chỉ Thư viện Đại học TC-QTKD
00000000nam#a2200000ui#4500
00114898
00210
0045D2104E2-F29C-4665-92BD-2FE6BAABB6B9
005202207200810
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220720080617|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
100 |aNguyễn Thanh Long (QT6C)
245 |aMột số biện pháp tạo động lực lao động tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ ALPHA MOBILE. |n52340101 : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cNguyễn Thanh Long , Ths. Nguyễn Thị Hồng Thúy hướng dẫn
260|c2022-K6
300 |atr. ; |ccm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp
653 |aKhóa luận
653 |aQuản trị
852 |aThư viện Đại học TC-QTKD
890|a0|b0|d0|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào