Thông Tin
  • Khóa luận tốt nghiệp
  • Nhan đề: Tình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty cổ phần công nghiệp Việt Nhật HTVJ :

Tác giả CN Hoàng Thị Khuy (TC6A)
Nhan đề Tình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty cổ phần công nghiệp Việt Nhật HTVJ : Khóa luận tốt nghiệp / Hoàng Thị Khuy , Ths. Đỗ Thị Quỳnh Anh hướng dẫn
Thông tin xuất bản 2021-K6
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Tài chính
Địa chỉ Thư viện Đại học TC-QTKD
00000000nam#a2200000ui#4500
00114902
00210
004E05D4777-1401-478B-9411-4E40C1BB1C62
005202207200820
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220720081613|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
100 |aHoàng Thị Khuy (TC6A)
245 |aTình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty cổ phần công nghiệp Việt Nhật HTVJ : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cHoàng Thị Khuy , Ths. Đỗ Thị Quỳnh Anh hướng dẫn
260|c2021-K6
300 |atr. ; |ccm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tài chính doanh nghiệp
653 |aKhóa luận
653 |aTài chính
852 |aThư viện Đại học TC-QTKD
890|a0|b0|d0|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào