Thông Tin
  • Khóa luận tốt nghiệp
  • Nhan đề: Lợi nhuận và các giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty TNHH phát triển đô thi Phúc Hoàng.

Tác giả CN Nguyễn Thị Thu Huệ (TC6A)
Nhan đề Lợi nhuận và các giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty TNHH phát triển đô thi Phúc Hoàng. 5234021 : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thu Huệ , Ths. Lê Minh Thu hướng dẫn
Thông tin xuất bản 2021-K6
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Tài chính
Địa chỉ Thư viện Đại học TC-QTKD
00000000nam#a2200000ui#4500
00114905
00210
0040F74433A-B579-4B21-9FB5-E2F0623E3F0B
005202207200827
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220720082326|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
100 |aNguyễn Thị Thu Huệ (TC6A)
245 |aLợi nhuận và các giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty TNHH phát triển đô thi Phúc Hoàng. |n5234021 : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cNguyễn Thị Thu Huệ , Ths. Lê Minh Thu hướng dẫn
260|c2021-K6
300 |atr. ; |ccm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tài chính doanh nghiệp
653 |aKhóa luận
653 |aTài chính
852 |aThư viện Đại học TC-QTKD
890|a0|b0|d0|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào