Thông Tin
  • Luận án, luận văn
  • Ký hiệu PL/XG: 332 D918
    Nhan đề: Công tác kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á – chi nhánh Hưng Yên /

DDC 332
Tác giả CN Nguyễn Thị Phương Dung CH03B
Tác giả TT Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
Nhan đề Công tác kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á – chi nhánh Hưng Yên / Nguyễn Thị Phương Dung CH03B, TS. Nguyễn Văn Hưởng hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hưng Yên, 2022
Mô tả vật lý 91 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Luận văn
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Kiểm soát nội bộ
Từ khóa tự do CH03B
Địa chỉ 100CS1_Kho Luận án, luận văn(1): 103000279
Địa chỉ 200CS2_Kho Luận án, luận văn(1): 203000173
00000000nam#a2200000ui#4500
00114948
0023
0047AB16EA9-E735-4299-AACB-D4016F1891C3
005202211021537
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20221102153521|blamdt|y20221101095830|z04071985
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082|a332|bD918
100 |aNguyễn Thị Phương Dung CH03B
110 |aĐại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
245 |aCông tác kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á – chi nhánh Hưng Yên / |cNguyễn Thị Phương Dung CH03B, TS. Nguyễn Văn Hưởng hướng dẫn
260 |aHưng Yên, |c2022
300 |a91 tr. ; |c30 cm.
502 |aLuận văn Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng; Lớp CH03B
653 |aLuận văn
653 |aNgân hàng
653 |aKiểm soát nội bộ
653|aCH03B
852|a100|bCS1_Kho Luận án, luận văn|j(1): 103000279
852|a200|bCS2_Kho Luận án, luận văn|j(1): 203000173
890|a2|b0|c1|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 103000279 CS1_Kho Luận án, luận văn 332 D918 Luận án, luận văn 2
2 203000173 CS2_Kho Luận án, luận văn 332 D918 Luận án, luận văn 2