Thông Tin
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 352 D565
    Nhan đề: Giáo trình Quản lý tài chính công /

DDC 352
Tác giả CN Nguyễn Thị Bích Điệp
Nhan đề Giáo trình Quản lý tài chính công / Nguyễn Thị Bích Điệp (chủ biên)
Thông tin xuất bản 2023
Thông tin xuất bản Hà NộiLao động
Mô tả vật lý 273tr. ; 24 cm.
Tùng thư In Bổ sung Lần 1/ Năm 2023/ SL 40 cuốn
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh
Thuật ngữ chủ đề Tài chính
Tác giả(bs) CN Đặng Văn Du
Tác giả(bs) CN Hồ Ngọc Hà
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Ngọc Thanh
Địa chỉ 100CS1_Kho sách giáo trình(40): 102004132-71
00000000nam#a2200000ui#4500
00115073
0022
0049C2B3798-1028-49A5-AFEB-E121A63B10DB
005202401180821
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c45000 VNĐ
020|a978-604-301-310-8
039|a20240118082132|blamdt|c20230202140121|d04071985|y20230202135902|z04071985
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082|a352|bD565
100 |aNguyễn Thị Bích Điệp
245 |aGiáo trình Quản lý tài chính công / |cNguyễn Thị Bích Điệp (chủ biên)
260 |c2023
260|aHà Nội|bLao động
300 |a273tr. ; |c24 cm.
490|aIn Bổ sung Lần 1/ Năm 2023/ SL 40 cuốn
500|aĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh
650|aTài chính
690 |aTài chính - Ngân hàng
692 |aQuản lý tài chính công
700 |aĐặng Văn Du
700 |aHồ Ngọc Hà
700 |aNguyễn Thị Ngọc Thanh
852|a100|bCS1_Kho sách giáo trình|j(40): 102004132-71
890|a40|b1|c1|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 102004171 CS1_Kho sách giáo trình 352 D565 Sách giáo trình 40
2 102004170 CS1_Kho sách giáo trình 352 D565 Sách giáo trình 39
3 102004169 CS1_Kho sách giáo trình 352 D565 Sách giáo trình 38
4 102004167 CS1_Kho sách giáo trình 352 D565 Sách giáo trình 36
5 102004166 CS1_Kho sách giáo trình 352 D565 Sách giáo trình 35
6 102004165 CS1_Kho sách giáo trình 352 D565 Sách giáo trình 34
7 102004164 CS1_Kho sách giáo trình 352 D565 Sách giáo trình 33
8 102004163 CS1_Kho sách giáo trình 352 D565 Sách giáo trình 32
9 102004162 CS1_Kho sách giáo trình 352 D565 Sách giáo trình 31
10 102004161 CS1_Kho sách giáo trình 352 D565 Sách giáo trình 30