Thông Tin
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658 An49
    Nhan đề: Giáo trình Kiểm soát nội bộ /

DDC 658
Tác giả CN Nguyễn Hữu Ánh
Nhan đề Giáo trình Kiểm soát nội bộ / Chủ biên: Nguyễn Hữu Ánh
Thông tin xuất bản Nxb: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2021
Mô tả vật lý 421 tr. ; 24 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Kế toán - Kiểm toán
Tóm tắt Tổng quan về kiểm soát nội bộ và các thành phần của kiểm soát nội bộ. Trình bày việc xây dựng kiểm soát nội bộ trong các chu trình cụ thể như: chu trình mua hàng và thanh toán, chu trình bán hàng và thu tiền, chu trình nhân sự và tiền lương, chu trình tài sản cố định, kiểm soát nội bộ tiền; giới thiệu kiểm soát nội bộ trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất, thương mại và dịch vụ; đặc điểm kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại
Thuật ngữ chủ đề Quản lí tổ chức
Thuật ngữ chủ đề Kiểm soát nội bộ
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Hà Hồng Hạnh
Tác giả(bs) CN Đinh Thế Hùng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thanh Hiếu
Tác giả(bs) CN Trần Trung Tuấn
Địa chỉ 100CS1_Kho sách giáo trình(5): 102003681-5
Địa chỉ 200CS2_Kho sách giáo trình(5): 202003390-4
00000000nam#a2200000ui#4500
00115128
0022
00428D195A4-D1D0-4D74-850B-9D2E26A4DA1A
005202305191546
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786043300321|c99000VNĐ
039|a20230519154408|blamdt|y20230428084032|zlamdt
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bAn49
100 |aNguyễn Hữu Ánh
245 |aGiáo trình Kiểm soát nội bộ / |cChủ biên: Nguyễn Hữu Ánh
260 |bNxb: Đại học Kinh tế Quốc dân, |c2021
300 |a421 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Kế toán - Kiểm toán
520 |aTổng quan về kiểm soát nội bộ và các thành phần của kiểm soát nội bộ. Trình bày việc xây dựng kiểm soát nội bộ trong các chu trình cụ thể như: chu trình mua hàng và thanh toán, chu trình bán hàng và thu tiền, chu trình nhân sự và tiền lương, chu trình tài sản cố định, kiểm soát nội bộ tiền; giới thiệu kiểm soát nội bộ trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất, thương mại và dịch vụ; đặc điểm kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại
650 |aQuản lí tổ chức
650 |aKiểm soát nội bộ
653 |aGiáo trình
700 |aHà Hồng Hạnh
700|aĐinh Thế Hùng
700|aNguyễn Thanh Hiếu
700|aTrần Trung Tuấn
852|a100|bCS1_Kho sách giáo trình|j(5): 102003681-5
852|a200|bCS2_Kho sách giáo trình|j(5): 202003390-4
890|a10|b3|c0|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 202003393 CS2_Kho sách giáo trình 658 An49 Sách giáo trình 9
2 202003392 CS2_Kho sách giáo trình 658 An49 Sách giáo trình 8
3 202003391 CS2_Kho sách giáo trình 658 An49 Sách giáo trình 7
4 202003390 CS2_Kho sách giáo trình 658 An49 Sách giáo trình 6
5 102003685 CS1_Kho sách giáo trình 658 An49 Sách giáo trình 5
6 102003684 CS1_Kho sách giáo trình 658 An49 Sách giáo trình 4
7 102003683 CS1_Kho sách giáo trình 658 An49 Sách giáo trình 3
8 102003682 CS1_Kho sách giáo trình 658 An49 Sách giáo trình 2
9 202003394 CS2_Kho sách giáo trình 658 An49 Sách giáo trình 10 Hạn trả:27-12-2023
10 102003681 CS1_Kho sách giáo trình 658 An49 Sách giáo trình 1 Hạn trả:18-01-2024