Thông Tin

DDC 420
Tác giả CN Cho, David
Nhan đề Hackers TOEIC vocabulary : Từ cơ bản đến nâng cao : 30 phút tự học TOEIC mỗi ngày / David Cho ; Phan Điệu dịch
Thông tin xuất bản H : Dân trí, 2022
Mô tả vật lý 555 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Giúp người học hoàn thành mục tiêu nhớ và nắm được cách sử dụng khoảng gần 7600 từ vựng theo các chủ đề khác nhau trong vòng 30 ngày như: Tuyển dụng; phép tắc - quy định; công việc văn phòng; thời gian rảnh - cộng đồng...
Thuật ngữ chủ đề TOEIC
Thuật ngữ chủ đề Tiếng anh
Từ khóa tự do Từ vựng
Từ khóa tự do Ngoại ngữ
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(5): 101005852-6
Địa chỉ 200CS2_Kho sách tham khảo(5): 201006980-4
00000000nam#a2200000ui#4500
00115183
0021
004C12FC3E8-C6F5-4D51-A6BC-0207C6E42348
005202305081109
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-356-844-8|c279000VNĐ
039|y20230508110738|zlamdt
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082 |a420|bD2801
100 |aCho, David
245 |aHackers TOEIC vocabulary : |bTừ cơ bản đến nâng cao : 30 phút tự học TOEIC mỗi ngày / |cDavid Cho ; Phan Điệu dịch
260 |aH : |bDân trí, |c2022
300 |a555 tr. ; |c24 cm.
520 |aGiúp người học hoàn thành mục tiêu nhớ và nắm được cách sử dụng khoảng gần 7600 từ vựng theo các chủ đề khác nhau trong vòng 30 ngày như: Tuyển dụng; phép tắc - quy định; công việc văn phòng; thời gian rảnh - cộng đồng...
650 |aTOEIC
650 |aTiếng anh
653 |aTừ vựng
653 |aNgoại ngữ
690 |aNgoại ngữ
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(5): 101005852-6
852|a200|bCS2_Kho sách tham khảo|j(5): 201006980-4
890|a10|b3|c0|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 201006981 CS2_Kho sách tham khảo 420 D2801 Sách tham khảo 7
2 201006980 CS2_Kho sách tham khảo 420 D2801 Sách tham khảo 6
3 101005856 CS1_Kho sách tham khảo 420 D2801 Sách tham khảo 5
4 101005855 CS1_Kho sách tham khảo 420 D2801 Sách tham khảo 4
5 101005854 CS1_Kho sách tham khảo 420 D2801 Sách tham khảo 3
6 101005853 CS1_Kho sách tham khảo 420 D2801 Sách tham khảo 2
7 101005852 CS1_Kho sách tham khảo 420 D2801 Sách tham khảo 1
8 201006984 CS2_Kho sách tham khảo 420 D2801 Sách tham khảo 10 Hạn trả:21-12-2023
9 201006983 CS2_Kho sách tham khảo 420 D2801 Sách tham khảo 9 Hạn trả:21-12-2023
10 201006982 CS2_Kho sách tham khảo 420 D2801 Sách tham khảo 8 Hạn trả:21-12-2023