Thông Tin

Tác giả CN Nguyễn Diệp Linh (TC7A)
Nhan đề Tình hình tài chính công ty TNHH OMINSU Việt Nam. 5234021 : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Diệp Linh ; Ths. Phạm Thị Mị hướng dẫn
Thông tin xuất bản 2022-K7
Mô tả vật lý 70 tr ; cm.
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Tài chính
Địa chỉ Thư viện Đại học TC-QTKD
00000000nam#a2200000ui#4500
00115262
00210
004B62A7C17-625C-4E04-9DCC-0651956DE6C4
005202305100746
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230510074439|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
100 |aNguyễn Diệp Linh (TC7A)
245 |aTình hình tài chính công ty TNHH OMINSU Việt Nam. |n5234021 : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cNguyễn Diệp Linh ; Ths. Phạm Thị Mị hướng dẫn
260|c2022-K7
300 |a70 tr ; |ccm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp
653 |aKhóa luận
653 |aTài chính
852 |aThư viện Đại học TC-QTKD
890|a0|b0|d0|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào