Thông Tin
  • Khóa luận tốt nghiệp
  • Nhan đề: Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Hải VINASTAR.

Tác giả CN Nguyễn Xuân Hải (TC7A)
Nhan đề Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Hải VINASTAR. 5234021 : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Xuân Hải ; Ths. Bùi Thị Thanh Huyền hướng dẫn
Thông tin xuất bản 2022-K7
Mô tả vật lý 59 tr ; cm.
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Tài chính
Địa chỉ Thư viện Đại học TC-QTKD
00000000nam#a2200000ui#4500
00115263
00210
004E3DB78AC-BED1-48ED-A994-19BC0B4A67C2
005202305100748
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230510074647|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
100 |aNguyễn Xuân Hải (TC7A)
245 |aHiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Hải VINASTAR. |n5234021 : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cNguyễn Xuân Hải ; Ths. Bùi Thị Thanh Huyền hướng dẫn
260|c2022-K7
300 |a59 tr ; |ccm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp
653 |aKhóa luận
653 |aTài chính
852 |aThư viện Đại học TC-QTKD
890|a0|b0|d0|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào