Thông Tin

Tác giả CN Nguyễn Minh Huế (TC7A)
Nhan đề Phân tích tài chính tại công ty cổ phần MIRAE FIBER. 5234021 : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Minh Huế ; Ths.Đỗ Thị Quỳnh Anh hướng dẫn
Thông tin xuất bản 2022-K7
Mô tả vật lý 71 tr ; cm.
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Tài chính
Địa chỉ Thư viện Đại học TC-QTKD
00000000nam#a2200000ui#4500
00115264
00210
004102338A2-E9FB-4AD2-87DE-2692C78DC7F6
005202305100750
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230510074833|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
100 |aNguyễn Minh Huế (TC7A)
245 |aPhân tích tài chính tại công ty cổ phần MIRAE FIBER. |n5234021 : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cNguyễn Minh Huế ; Ths.Đỗ Thị Quỳnh Anh hướng dẫn
260|c2022-K7
300 |a71 tr ; |ccm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp
653 |aKhóa luận
653 |aTài chính
852 |aThư viện Đại học TC-QTKD
890|a0|b0|d0|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào