Thông Tin

Tác giả CN Nguyễn Thu Hà (TC7A)
Nhan đề Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận tại công ty cổ phần MIRAE FIBER. 5234021 : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thu Hà ; Ths. Bùi Thị Yên hướng dẫn
Thông tin xuất bản 2022-K7
Mô tả vật lý 71 tr ; cm.
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Tài chính
Địa chỉ Thư viện Đại học TC-QTKD
00000000nam#a2200000ui#4500
00115265
00210
004ABDEFE12-FD6E-4AB4-9672-A615680DCDFC
005202305100752
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230510075016|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
100 |aNguyễn Thu Hà (TC7A)
245 |aLợi nhuận và phân phối lợi nhuận tại công ty cổ phần MIRAE FIBER. |n5234021 : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cNguyễn Thu Hà ; Ths. Bùi Thị Yên hướng dẫn
260|c2022-K7
300 |a71 tr ; |ccm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp
653 |aKhóa luận
653 |aTài chính
852 |aThư viện Đại học TC-QTKD
890|a0|b0|d0|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào