Thông Tin
  • Khóa luận tốt nghiệp
  • Nhan đề: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ đoàn kết.

Tác giả CN Đào Thị Nhung (TM7A)
Nhan đề Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ đoàn kết. 0710810632 : Khóa luận tốt nghiệp / Đào Thị Nhung ; Ths. Trương Thị Thanh Loan hướng dẫn
Thông tin xuất bản 2022-K7
Mô tả vật lý 81 tr ; cm.
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Thương mại quốc tế
Địa chỉ Thư viện Đại học TC-QTKD
00000000nam#a2200000ui#4500
00115266
00210
004CFE6485F-821E-44DD-93DF-9EFE3C160031
005202305100755
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230510075404|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
100 |aĐào Thị Nhung (TM7A)
245 |aMột số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ đoàn kết. |n0710810632 : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cĐào Thị Nhung ; Ths. Trương Thị Thanh Loan hướng dẫn
260|c2022-K7
300 |a81 tr ; |ccm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Thương mại quốc tế
653 |aKhóa luận
653 |aThương mại quốc tế
852 |aThư viện Đại học TC-QTKD
890|a0|b0|d0|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào