Thông Tin
  • Khóa luận tốt nghiệp
  • Nhan đề: Giải pháp nâng cao hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty may 10 - Công ty cổ phần.

Tác giả CN Lưu Bảo Ly (TM7A)
Nhan đề Giải pháp nâng cao hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty may 10 - Công ty cổ phần. 0710810643 : Khóa luận tốt nghiệp / Lưu Bảo Ly ; TS. Đỗ Thị Hoan hướng dẫn
Thông tin xuất bản 2022-K7
Mô tả vật lý 75 tr ; cm.
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Thương mại quốc tế
Địa chỉ Thư viện Đại học TC-QTKD
00000000nam#a2200000ui#4500
00115267
00210
00414317F98-2B71-4772-B8D9-562EF8DC890F
005202305100757
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230510075606|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
100 |aLưu Bảo Ly (TM7A)
245 |aGiải pháp nâng cao hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty may 10 - Công ty cổ phần. |n0710810643 : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cLưu Bảo Ly ; TS. Đỗ Thị Hoan hướng dẫn
260|c2022-K7
300 |a75 tr ; |ccm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Thương mại quốc tế
653 |aKhóa luận
653 |aThương mại quốc tế
852 |aThư viện Đại học TC-QTKD
890|a0|b0|d0|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào