Thông Tin
  • Khóa luận tốt nghiệp
  • Nhan đề: Hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển của công ty TNHH thương mại tổng hợp và sản xuất Tuấn Đạt :

Tác giả CN Trịnh Thị Vân Anh (TM7A)
Nhan đề Hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển của công ty TNHH thương mại tổng hợp và sản xuất Tuấn Đạt : Khóa luận tốt nghiệp / Trịnh Thị Vân Anh ; Ths. Trương Thị Tuyết Nhung hướng dẫn
Thông tin xuất bản 2022-K7
Mô tả vật lý 90 tr ; cm.
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Thương mại quốc tế
Địa chỉ Thư viện Đại học TC-QTKD
00000000nam#a2200000ui#4500
00115268
00210
004DA56F34D-C06C-4A89-89E2-2666E81134F2
005202305100759
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230510075758|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
100 |aTrịnh Thị Vân Anh (TM7A)
245 |aHoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển của công ty TNHH thương mại tổng hợp và sản xuất Tuấn Đạt : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cTrịnh Thị Vân Anh ; Ths. Trương Thị Tuyết Nhung hướng dẫn
260|c2022-K7
300 |a90 tr ; |ccm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Thương mại quốc tế
653 |aKhóa luận
653 |aThương mại quốc tế
852 |aThư viện Đại học TC-QTKD
890|a0|b0|d0|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào