Thông Tin

Tác giả CN Nguyễn Quỳnh Phương (TC7A)
Nhan đề Lợi nhuận tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại ADM Việt Nam. 5234021 : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Quỳnh Phương , Ths. Phạm Thị Mị hướng dẫn
Thông tin xuất bản 2022-K7
Mô tả vật lý 82 tr ; cm.
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Tài chính
Địa chỉ Thư viện Đại học TC-QTKD
00000000nam#a2200000ui#4500
00115283
00210
0049B82763E-6253-44F4-9550-AA8A4135FEA0
005202305231254
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230523125255|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
100 |aNguyễn Quỳnh Phương (TC7A)
245 |aLợi nhuận tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại ADM Việt Nam. |n5234021 : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cNguyễn Quỳnh Phương , Ths. Phạm Thị Mị hướng dẫn
260|c2022-K7
300 |a82 tr ; |ccm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tài chính doanh nghiệp
653 |aKhóa luận
653 |aTài chính
852 |aThư viện Đại học TC-QTKD
890|a0|b0|d0|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào