Thông Tin
  • Luận án, luận văn
  • Ký hiệu PL/XG: 332 H1938
    Nhan đề: Phân tích tài chính của chi nhánh Công ty TNHH GAS PETROLIMEX Hải Phòng tại Hải Dương /

DDC 332
Tác giả CN Đào Văn Hạnh CH04
Tác giả TT Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
Nhan đề Phân tích tài chính của chi nhánh Công ty TNHH GAS PETROLIMEX Hải Phòng tại Hải Dương / Đào Văn Hạnh, TS. Nguyễn Huy Cường hướng dẫn
Nhan đề Mã số: 8340201
Thông tin xuất bản Hưng Yên, 2023
Mô tả vật lý 87 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Công ty TNHH GAS PETROLIMEX
Từ khóa tự do Hải Dương
Từ khóa tự do Phân tích tài chính
Từ khóa tự do Luận văn
Địa chỉ 200CS2_Kho Luận án, luận văn(1): 203000205
00000000nam#a2200000ui#4500
00115339
0023
00495C8D9C4-7347-4EBE-A041-75B44B9C6D2F
005202310190818
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231019081837|zlamdt
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082|a332|bH1938
100 |aĐào Văn Hạnh CH04
110 |aTrường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
245 |aPhân tích tài chính của chi nhánh Công ty TNHH GAS PETROLIMEX Hải Phòng tại Hải Dương / |cĐào Văn Hạnh, TS. Nguyễn Huy Cường hướng dẫn
245|nMã số: 8340201
260 |aHưng Yên, |c2023
300 |a87 tr. ; |c30 cm.
502 |aLuận văn Thạc sĩ kinh tế; Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
653 |aCông ty TNHH GAS PETROLIMEX
653 |aHải Dương
653 |aPhân tích tài chính
653 |aLuận văn
852|a200|bCS2_Kho Luận án, luận văn|j(1): 203000205
890|a1|b0|c1|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 203000205 CS2_Kho Luận án, luận văn 332 H1938 Luận án, luận văn 1