Thông Tin
  • Luận án, luận văn
  • Ký hiệu PL/XG: 332 L9794
    Nhan đề: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Mai Lâm /

DDC 332
Tác giả CN Lê Thị Hồng Luyến CH4A
Tác giả TT Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
Nhan đề Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Mai Lâm / Lê Thị Hồng Luyến, TS. Trương Thị Đức Giang hướng dẫn
Nhan đề Mã số: 834.02.01
Thông tin xuất bản Hưng Yên, 2023
Mô tả vật lý 82 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Công ty TNHH sản xuất và thương mại Mai Lâm
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Luận văn
Từ khóa tự do Sử dụng vốn
Địa chỉ 200CS2_Kho Luận án, luận văn(1): 203000214
00000000nam#a2200000ui#4500
00115348
0023
00418935A1C-3C01-48A7-86F5-434F867FA2F4
005202310191538
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231019153839|zlamdt
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082|a332|bL9794
100 |aLê Thị Hồng Luyến CH4A
110 |aTrường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
245 |aHiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Mai Lâm / |cLê Thị Hồng Luyến, TS. Trương Thị Đức Giang hướng dẫn
245|nMã số: 834.02.01
260 |aHưng Yên, |c2023
300 |a82 tr. ; |c30 cm.
502 |aLuận văn Thạc sĩ kinh tế; Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
653 |aCông ty TNHH sản xuất và thương mại Mai Lâm
653 |aKinh doanh
653 |aLuận văn
653 |aSử dụng vốn
852|a200|bCS2_Kho Luận án, luận văn|j(1): 203000214
890|a1|b0|c1|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 203000214 CS2_Kho Luận án, luận văn 332 L9794 Luận án, luận văn 1