Thông Tin
  • Luận án, luận văn
  • Nhan đề: Giải pháp tăng lợi nhuận tại công ty CP Đầu tư và xây lắp Trường Thành.

Tác giả CN Trần Tuấn Anh CH3A
Tác giả TT Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
Nhan đề Giải pháp tăng lợi nhuận tại công ty CP Đầu tư và xây lắp Trường Thành. TS. Đỗ Tiến Tới hướng dẫn8340201 /
Thông tin xuất bản Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, 2023
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Trường Thành
Từ khóa tự do Giải pháp
Từ khóa tự do Lợi nhuận
Địa chỉ Thư viện Đại học TC-QTKD
00000000nam#a2200000ui#4500
00115355
0023
0042B048EB2-9660-40A4-B050-C78B8424341E
005202310251001
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231025100153|z04071985
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
100 |aTrần Tuấn Anh CH3A
110 |aTrường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
245 |aGiải pháp tăng lợi nhuận tại công ty CP Đầu tư và xây lắp Trường Thành. |n8340201 / |cTS. Đỗ Tiến Tới hướng dẫn
260 |aTrường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, |c2023
300 |atr. ; |ccm.
653 |aTrường Thành
653 |aGiải pháp
653 |aLợi nhuận
852 |aThư viện Đại học TC-QTKD
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào