Thông Tin

Tác giả CN Dương Thị Trang
Nhan đề ĐCBG Thẩm định giá trị doanh nghiệp / Dương Thị Trang (chủ biên), Nguyễn Minh Nhật (đồng tác giả)
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Thẩm định giá trị doanh nghiệp
Từ khóa tự do Đề cương bài giảng
Địa chỉ Thư viện ĐH TC-QTKD
00000000nam#a2200000ui#4500
00115364
0026
004E7967CEE-7AA7-45DC-9D16-D4250115654F
005202310261648
008081223s0000 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20231026164815|z04071985
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
100 |aDương Thị Trang
245 |aĐCBG Thẩm định giá trị doanh nghiệp / |cDương Thị Trang (chủ biên), Nguyễn Minh Nhật (đồng tác giả)
260 |b2023
300 |atr. ; |ccm.
653 |aThẩm định giá trị doanh nghiệp
653 |aĐề cương bài giảng
690 |aKhoa Thẩm định giá
692 |aThẩm định giá trị doanh nghiệp
852 |aThư viện ĐH TC-QTKD
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào