Thông Tin

Tác giả CN Nguyễn Thị Cẩm Thúy
Nhan đề ĐCBG Thực hành kiểm toán / Nguyễn Thị Cẩm Thúy (chủ biên), Trần Ngọc Lan, Trịnh Thị Thu Hòa, Lê Thị Loan (đồng tác giả)
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Thực hành kiểm toán
Từ khóa tự do Đề cương bài giảng
Địa chỉ Thư viện ĐH TC-QTKD
00000000nam#a2200000ui#4500
00115365
0026
0043A67A14A-4F72-4F21-9FA0-BE86C819A3EA
005202310261659
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20231026165933|z04071985
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
100 |aNguyễn Thị Cẩm Thúy
245 |aĐCBG Thực hành kiểm toán / |cNguyễn Thị Cẩm Thúy (chủ biên), Trần Ngọc Lan, Trịnh Thị Thu Hòa, Lê Thị Loan (đồng tác giả)
260 |c2023
300 |atr. ; |ccm.
653 |aThực hành kiểm toán
653 |aĐề cương bài giảng
690 |aKhoa Kế toán - Kiểm toán
691 |aNgành Kiểm toán
692 |aThực hành kiểm toán
852 |aThư viện ĐH TC-QTKD
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào