Thông Tin

Tác giả CN Quản Thị Hoàng Anh
Nhan đề ĐCBG Tiếng Anh cơ bản 3 (General English - part 3) / Quản Thị Hoàng Anh (chủ biên), Hoàng Văn Thấng, Hoàng Thị Hương Giang, Hồ Thị Tam, Lê Thị Thanh (đồng tác giả)
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do General English
Từ khóa tự do Tiếng Anh cơ bản
Địa chỉ Thư viện ĐH TC-QTKD
00000000nam#a2200000ui#4500
00115366
0026
004EC036E80-3E27-42EF-8720-C4BA92A5B909
005202310261708
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20231026170849|z04071985
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
100 |aQuản Thị Hoàng Anh
245 |aĐCBG Tiếng Anh cơ bản 3 (General English - part 3) / |cQuản Thị Hoàng Anh (chủ biên), Hoàng Văn Thấng, Hoàng Thị Hương Giang, Hồ Thị Tam, Lê Thị Thanh (đồng tác giả)
260 |c2023
300 |atr. ; |ccm.
653 |aGeneral English
653 |aTiếng Anh cơ bản
852 |aThư viện ĐH TC-QTKD
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào