Thông Tin

Tác giả CN Trương Thị Đức Giang
Nhan đề Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Phân tích tài chính doanh nghiệp
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Thanh Huyền
Tác giả(bs) CN Trương Thị Bích
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Mị
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Quỳnh Anh
Tác giả(bs) CN Hoàng Thị Duyên
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Yên
Địa chỉ Thư viện ĐH TC-QTKD
00000000nam#a2200000ui#4500
00115414
0022
0043581D8EA-337F-4995-89F7-22117650E046
005202402201007
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|a20240220100610|b04071985|y20240220100526|z04071985
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
100 |aTrương Thị Đức Giang
245 |aGiáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp
260 |c2023
300 |atr. ; |ccm.
653 |aPhân tích tài chính doanh nghiệp
653 |aGiáo trình
690 |aKhoa Tài chính - Ngân hàng
692 |aPhân tích tài chính doanh nghiệp
700 |aBùi Thị Thanh Huyền
700 |aTrương Thị Bích
700 |aPhạm Thị Mị
700 |aĐỗ Thị Quỳnh Anh
700|aHoàng Thị Duyên
700|aBùi Thị Yên
852 |aThư viện ĐH TC-QTKD
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào