Thông Tin

Tác giả CN Trịnh Thị Thu Hà
Nhan đề CHBT Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp / Trịnh Thị Thu Hà (chủ biên), Nguyễn Thị Thu, Vũ Thị Thảo (đồng tác giả)
Thông tin xuất bản 2016
Mô tả vật lý 101 tr. ; cm.
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Thảo
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thu
Địa chỉ Thư viện ĐH TC-QTKD
00000000nam#a2200000ui#4500
00115522
0026
004B3FBE078-0078-4DC1-9153-A22F204F491A
005202405090903
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20240509090245|z04071985
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
100 |aTrịnh Thị Thu Hà
245 |aCHBT Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp / |cTrịnh Thị Thu Hà (chủ biên), Nguyễn Thị Thu, Vũ Thị Thảo (đồng tác giả)
260 |c2016
300 |a101 tr. ; |ccm.
690 |aKhoa Kế toán - Kiểm toán
691 |aKế toán
692 |aTổ chức công tác kế toán doanh nghiệp
700 |aVũ Thị Thảo
700 |aNguyễn Thị Thu
852 |aThư viện ĐH TC-QTKD
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào