Thông Tin

Tác giả CN Kiều Thị Hồng Hạnh
Nhan đề ĐCBG Luật Thương mại quốc tế / Kiều Thị Hồng Hạnh (chủ biên), Vũ Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Hưng (đồng tác giả)
Thông tin xuất bản Hưng Yên, 2020
Mô tả vật lý 205 tr. ; cm.
Tác giả(bs) CN Nguyễn Việt Hưng
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Phương Thảo
Địa chỉ Thư viện ĐH TC-QTKD
00000000nam#a2200000ui#4500
00115523
0026
0047B601F73-4610-46A2-B0BE-31B9CF10ADD8
005202405091426
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20240509142558|z04071985
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
100 |aKiều Thị Hồng Hạnh
245 |aĐCBG Luật Thương mại quốc tế / |cKiều Thị Hồng Hạnh (chủ biên), Vũ Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Hưng (đồng tác giả)
260 |aHưng Yên, |c2020
300 |a205 tr. ; |ccm.
690 |aKhoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
691 |aKinh doanh quốc tế
692 |aLuật thương mại quốc tế
700 |aNguyễn Việt Hưng
700 |aVũ Thị Phương Thảo
852 |aThư viện ĐH TC-QTKD
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào