Thông Tin

Tác giả CN Phạm Thị Lý
Nhan đề ĐCBG Pháp luật đầu tư và đấu thầu / Phạm Thị Lý (Chủ biên), Kiều Thị Hồng Hạnh (đồng tác giả)
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 196 tr. ; cm.
Tác giả(bs) CN Kiều Thị Hồng Hạnh
Địa chỉ Thư viện ĐH TC-QTKD
00000000nam#a2200000ui#4500
00115524
0026
0045ACE77D5-D162-4306-B647-F13A31D0CEF7
005202405091428
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20240509142753|z04071985
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
100 |aPhạm Thị Lý
245 |aĐCBG Pháp luật đầu tư và đấu thầu / |cPhạm Thị Lý (Chủ biên), Kiều Thị Hồng Hạnh (đồng tác giả)
260 |c2021
300 |a196 tr. ; |ccm.
690 |aKhoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
691 |aKinh tế
692 |aPháp luật đầu tư và đấu thầu
700 |aKiều Thị Hồng Hạnh
852 |aThư viện ĐH TC-QTKD
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào