Thông Tin
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 657 Q76
    Nhan đề: Giáo trình Kiểm toán tài chính /

DDC 657
Tác giả CN Nguyễn Quang Quynh
Nhan đề Giáo trình Kiểm toán tài chính / Chủ biên: Nguyễn Quang Quynh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ tư, có sửa đổi bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Đại học kinh tế quốc dân, 2014
Mô tả vật lý 510 tr. ; 24 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Đại học kinh tế quốc dân. Viện kế toán-kiểm toán
Thuật ngữ chủ đề Kiểm toán
Thuật ngữ chủ đề Tài chính
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Phan Trung Kiên
Tác giả(bs) CN Ngô Trí Tuệ
Tác giả(bs) CN Mai Vinh
Tác giả(bs) CN Trần Mạnh Dũng
Địa chỉ 100CS1_Kho sách giáo trình(9): 102000136-44
Địa chỉ 200CS2_Kho sách giáo trình(11): 202002306-16
00000000nam#a2200000ui#4500
00124
0022
0044ACDD3B5-4F44-4E69-A2C7-AB0F17573AB0
005202106071441
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-927-835-8|c118000 VNĐ
039|a20210607143826|blamdt|y20201110152451|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082 |a657|bQ76
100 |aNguyễn Quang Quynh
245 |aGiáo trình Kiểm toán tài chính / |cChủ biên: Nguyễn Quang Quynh
250 |aTái bản lần thứ tư, có sửa đổi bổ sung
260 |aHà Nội : |bNxb Đại học kinh tế quốc dân, |c2014
300 |a510 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐTTS ghi: Đại học kinh tế quốc dân. Viện kế toán-kiểm toán
650 |aKiểm toán
650 |aTài chính
653 |aKế toán
653 |aGiáo trình
690 |aKế toán
692 |aKiểm toán tài chính
700 |aPhan Trung Kiên
700 |aNgô Trí Tuệ
700 |aMai Vinh
700 |aTrần Mạnh Dũng
852|a100|bCS1_Kho sách giáo trình|j(9): 102000136-44
852|a200|bCS2_Kho sách giáo trình|j(11): 202002306-16
890|a20|b2|c0|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 202002316 CS2_Kho sách giáo trình 657 Q76 Sách giáo trình 20
2 202002315 CS2_Kho sách giáo trình 657 Q76 Sách giáo trình 19
3 202002314 CS2_Kho sách giáo trình 657 Q76 Sách giáo trình 18
4 202002313 CS2_Kho sách giáo trình 657 Q76 Sách giáo trình 17
5 202002312 CS2_Kho sách giáo trình 657 Q76 Sách giáo trình 16
6 202002311 CS2_Kho sách giáo trình 657 Q76 Sách giáo trình 15
7 202002310 CS2_Kho sách giáo trình 657 Q76 Sách giáo trình 14
8 202002309 CS2_Kho sách giáo trình 657 Q76 Sách giáo trình 13
9 202002308 CS2_Kho sách giáo trình 657 Q76 Sách giáo trình 12
10 202002307 CS2_Kho sách giáo trình 657 Q76 Sách giáo trình 11